Studio fish i

It's your TURN vol.6

¥1,100

FOR INTERNATIONAL CUSTOMERS
Please follow the instructions described in the shopping guide

写真家・樋貝吉郎が撮影したスノーボーディングフォトの中からターンに特化して作品を選び、編集されたピンナップマガジン。

RIDERS
Satoshi Shibuya, Takaoka Hashimoto, Kohei Kudo, Masashi Nishina, Hayato Maruyama, Takashi Minamiura, Rei Igarashi, Katsuro Taguchi, Craig Kelly, Hayato Mochizuki, Shuji Kajiura, Yuta Kiyohara, Kazushige Fujita, Aya Sato, Takayuki Hirano, Kazuhiro Kokubo, Taro Tamai, Tomoki Takaku,Yuta Kobayashi, Masaki Kitai, Taizo Fukushima, Shin Biyajima, Bryan Iguchi, Fabian Gunn, Hikari Suzuki, Kazushi Yamauchi and more

COVER
Satoshi Shibuya

印刷判型 A4 中綴じ
32ページ フルカラー
2022年Related products